Szent Borbála Akadémiai Kör Egyesület

Get Adobe Flash player

2016.05.04

Egyesületünk megkeresést és felkérést kapott a Kesztelyről, georgikoni diákság részéről, mint akik komoly érdeklődést mutatnak a diákhagyományok után, hogy tartsunk ebben a témakörben tájékoztatót részükre. A kissé nehézkes egyeztetés után a megbeszélt időpontban a Pannon Egyetem Georgikon Karának Xiros Gazdászklubjában, cca. 50-60 fős diák- és oktatói hallgatóság előtt Lakatos Csaba zászlóőr, vezénylő kapitány és Mihalecz József alelnök tartott előadást a diákság és a jelen lévő oktatók számára.

Az előadásra készülve röviden tájékozódtunk a Georgikon történetéről, melynek történeti múltja vendéglátóink részéről joggal adhatott okot élő hagyományaik iránt tapasztalt érdeklődésükre.

Az elmondottakat három fő témakörre építettük. Elsőnek rövid, nagyléptékű áttekintést adtunk a magyar bányászat történetéről, jelentőségéről, mely szükségszerűen igényelte a XVIII. században a felsőfokú képzést, melynek helye Selmecbánya, majd később Sopron és Miskolc. A megalapítástól eltelt több száz év pedig bőven adott lehetőséget a diák életforma, szokások, hagyományok kialakulására, ami komoly irodalmi háttérrel is rendelkezik. Másodsorban beszéltünk a létező hagyományelemekről, selmeci szellemben megélt diákszokásokról. A harmadik fő gondolatkör pedig egyesületünk megalakulásának oka és eddigi tevékenységünk ismertetése volt. Az elmondottakat projektor segítségével szemlélhetővé is tettük. Az előadás komolyságára végig figyelve, azt baráti hangulatban kívántuk megtartani, amit nagyban elősegített, hogy a hallgatóság oktatói, mondandóink közé iktatott rövid szünetekben 5-10 perces borbemutatót tartottak az újonnan nemesített szőlőfajtáik terméséből.

Elmondhatjuk, hogy a szó és az ital szabad folyása mellett a hallgatóság szinte feszült csendben követte mondandónkat. Miután pedig jó kétórás programunkat burschnótával fejeztük be, szerénység nélkül állíthatjuk, tetszésüket, köszönetüket zúgó, szűnni nem akaró tapsviharral fejezték ki. Majd pedig személyes gratulációk sorát könyvelhettük el, minek kapcsán elmondták, ezen tanév legjobb klubestjének lehettek résztvevői.

A bor további szabad folyása okán a helységet együttesen dalolva hagytuk el.

Az est hangulatát jól érzékelhetővé teszi a klub facebook-oldalára felkerült képek sora: https://m.facebook.com/xiros.gazdaszklub

 

 

(Mihalecz József beszámolója alapján)